Kiedy należy przeprowadzić badanie kardiologiczne u zwierząt?

badanie kardiologiczne u zwierząt

Można obecnie zaobserwować, że właściciele zwierząt domowych są zdecydowanie bardziej świadomi zdrowia i leczenia swoich podopiecznych. Zmienił się sposób traktowania zwierząt, rozszerzono diagnostykę i metody lecznicze. W ten sposób wiele z nich może żyć dłużej i zdecydowanie godniej. Okazuje się, że choroby u naszych braci mniejszych są podobne jak u ludzi. Kiedy coś się dzieje z sercem i konieczna jest diagnostyka kardiologiczna?

Co powinno nas skłonić do badania kardiologicznego u naszego zwierzęcia?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że gabinet weterynaryjny powinniśmy odwiedzać regularnie, bo pewne nieprawidłowości może dostrzec dopiero specjalista. Badanie kardiologiczne jest wskazane w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi szmer nad sercem, stwierdzi nieregularność tętna, zaobserwuje nieprawidłowości na zdjęciu RTG, czy też gdy widoczne objawy wskazują, że możemy mieć do czynienia właśnie z chorobą serca.

Ten rodzaj badań zalecany jest również kontrolnie u zwierząt starszych, oraz u tych, które mają być poddane zabiegom operacyjnym. Jeśli choroba serca została już wcześniej stwierdzona, to badania mają za zadanie czuwać nad jej rozwojem. Co istotne istnieją również rasy zwierząt bardziej predysponowane do rozwoju chorób serca, w związku z czym u nich również zaleca się wykonywanie takich badać profilaktycznie. Oczywiście jeśli we wcześniej prowadzonych badaniach stwierdzona była wada serca, to koniecznie należy z dużą regularnością kontrolować jej rozwój.

Jakie objawy mogą skłaniać do wykonania badań kardiologicznych?

Łagodne postaci schorzeń kardiologicznych u zwierząt mogą nie dawać żadnych objawów przez długie lata. Jednak rozwój choroby może skutkować: ogólnym osłabieniem, wychudzeniem, pogorszeniem samopoczucia, szybszym męczeniem się, ospałością, zmiennym apetytem lub jego brakiem, omdleniami, powiększaniem się obrysu brzucha, oddechem przyspieszonym i ciężkim, niekiedy kaszlem. U niektórych zwierząt szczególnie zauważalna jest niechęć do zabawy. Z pewnością jeśli zwierzę zdaje się być zmęczone i ospałe, zmienia się jego codzienna aktywność, to sygnał dla właściciela, że warto przeprowadzić dokładne badania.